Správné odpovědi

Ověřte si, jaké byly správné odpovědi na soutěžní otázky v jednotlivých kolech.

1. kolo / 12. 05. - 19. 05.

2. kolo / 19. 05. - 26. 05.

 

 

3. kolo / 26. 05. - 02. 06.

4. kolo / 02. 06. - 09. 06.

 

 

F. kolo / 09. 06. - 16. 06.

1.

Zjistěte, co má na vysoké škole na starosti děkan, na něhož se chce Krasty obrátit?

 • a) má na starosti evidenci studentů
 • b) řídí hospodaření s majetkem celé vysoké školy
 • c) řídí jednu z částí vysoké školy, která se nazývá fakulta
 • d) je to titul pro vysokoškolského učitele

2.

Pokud pan Hacker skutečně studoval na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, je třeba zjistit, na jaké vysoké škole tato fakulta existuje, aby Quintin věděl, kam se má obrátit. Na jaké české vysoké škole můžeme najít fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou?

 • a) Univerzita Karlova v Praze
 • b) České vysoké učení technické v Praze
 • c) Vysoké učení technické v Brně
 • d) Vyská škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

3.

Na jaké adrese přesně fakulta sídlí?

 • a) Břehová 7, Praha 1
 • b) Ovocný trh 5, Praha 1
 • c) Magdalény Rettigové 4, Praha 1
 • d) Kolejní 2906/4, Brno-Královo Pole

4.

Zjistěte nejbližší zastávku městské hromadné dopravy (MHD) u fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské?

 • a) Tramvajová zastávka Právnická fakulta
 • b) Autobusová zastávka Staroměstská
 • c) Stanice metra Můstek
 • d) Autobusová zastávka Technická

5.

Jak dlouhá bude jízda autem z hlavního sídla firmy Seznam.cz na fakultu, kde studoval pan Hacker?

 • a) přibližně 1,2 km
 • b) přibližně 2,5 km
 • c) přibližně 3,2 km
 • d) přibližně 207 km

6.

Podle určitých náznaků se můžeme domnívat, že pan Hacker měl na škole problémy s učením. Navštívil proto kurz ScioCAMP Jak na učení, který mu velmi pomohl. Kterou z následujících věcí se však na ScioCAMP nenaučil?

 • a) techniky paměťového učení
 • b) práce s textem a organizace času a pořizování výpisků
 • c) příprava na písemnou či ústní zkoušku
 • d) vyjednávání s učitelem

7.

Odhadněte co nejpřesněji, kolikrát bylo v roce 2013 do vyhledávače seznam.cz zadáno heslo "studium"?

Správná odpověď: 1301594